Птици умници

Природа

Може ли една птица сама да взема решения? Учените, изучаващи враните, гарваните и други птици от сем. Вранови, отговарят положително.

И наистина сходствата между хората, другите примати и тези птици е принудило учените да изследват корените на интелектуалните способности. До настъпването на този век повечето учени биха се присмели на идеята, че птиците могат да планират действията си, да си изработват инструменти и да запомнят минали събития и да предават информацията на малките си и на други птици. Враните и всички птици (както и повечето бозайници) били смятани за глупави, способни единствено да реагират инстинктивно. Докато Джейн Гудол не открила, че шимпанзетата си изработват инструменти, учените смятали, че хората са единствените същества, притежаващи тази способност. Понастоящем откритието, че новокаледонските врани също правят това и си имат традиция за изработване на инструменти, е важно, защото е естествена дейност, която вършат на свобода, и защото показва, че тази способност е еволюирала при животни, които не са близкородствени.

Май 2018

Вижте повече

Май 2018