През юни Тиса е сцена на уникален природен спектакъл в Европа

Природа

Всяко лято туристите се стичат към река Тиса в Унгария, за да станат свидетели на „Цъфтежа на Тиса“- грандиозното чифтосване на милиони насекоми в предсмъртен танц, седмица след излюпването на ларвите.

Рояк от милиони насекоми от вида Palingenia longicauda на река Тиса, която е приток на Дунав.

Рояк от милиони насекоми от вида Palingenia longicauda на река Тиса, която е приток на Дунав.

© Източник: iStock

Palingenia longicauda е вид водно насекомо от разред Ephemeroptera (Еднодневки), наричано цвете на Тиса, майска муха и дългоопашата гигантска еднодневка, а у нас известно като дунавска русалка и нимфа. Това е най-големият представител на еднодневките в Европа с размери до 12 см от главата до опашката. Обитава бавно течащи реки с глинесто дъно и е индикатор за чистотата на водите. Всяка женска снася до 8000 яйца на повърхността на водата, чието развитие отнема три години. Краят на този период е ознаменуван с грандиозно чифтосване, което се случва в масов полет в рамките на половин час. В Унгария събитието е известно като „Цъфтежът на Тиса“ и се случва всяка година през месец юни.

Животът на възрастните мъжки индивиди продължава от няколко часа до половин ден и започва с излитане от брега на реката. Малко по-късно се появяват и женските, чиято единствена грижа е намирането на партньор.

По време на най-зрелищната част от масовото чифтосване огромен рояк от милиони индивиди P. longicauda прелитат над река Тиса в красив брачен танц, който обикновено се случва в късния следобед и вечерта (между 18 и 21 ч).

Palingania longicauda, река Тиса, Унгария.

Palingania longicauda, река Тиса, Унгария.

© Източник: iStock

Освен красив природен спектакъл “Цъфтежът на Тиса” има важно екологично значение, тъй като насекомите хранят много видове риби, птици и земноводни.

В началото на XX век Palingenia longicauda изчезва в Западна Европа, като през последното десетилетие броят на популацията намалява драстично в Централна Европа в резултат на изменението на климата, промени в хидрологичния режим и замърсяването на реките. Някога характерен за българската част на река Дунав, видът вече не се среща у нас.

Днес река Тиса в Унгария е единственото място, където може да се наблюдава масовият брачен танц на красивото насекомо. А този танц да бъде наричан уникален природен спектакъл в Европа.