Пресъхващи езера

От редактора

Климатичните промени затоплят много езера по-бързо в сравнение с океаните и въздуха. Топлината ускорява изпаряването и в съчетание с лошото човешко управление засилва недостига на вода, замърсяването и загубата на местообитания за птици и риби.

Най-стряскащите примери касаят затворените водосборни басейни, където водата се влива в езерата, но не изтича в реки или в морето. Тези безотточни езера обикновено са плитки и солени. Изчезването на Аралско море в Централна Азия е катастрофален пример за това какво може да се случи с такива затворени басейни. Подобни сценарии се разиграват около безотточни езера на почти всички континенти – комбинация от прекомерна експлоатация и все по-тежки засушавания. През 2016 г. 23,5 млн. души са избягали от домовете си заради свързани с климата катастрофи. Те са повече от 6,9-те милиона, прогонени от конфликти и насилие през същата година. Повечето от тези разселени лица остават в собствените си държави. Ако пресекат някоя граница, те не попадат под защитата на ООН като бежанци, тъй като не могат да претендират, че бягат от насилие или гонения.

 

Март 2018

Вижте повече

Март 2018