Пределите на Рим

Цивилизация

Граничните стени на Рим били началото на края
Текст: Андрю Къри; Снимки: Робърт Кларк
Текст: Андрю Къри; Снимки: Робърт Кларк

Галерия | Пределите на Рим

Вижте 15 снимки

 

Подскачайки по прашния дърварски път в Бавария, археологът Клаус-Михаел Хюсен не откъсва поглед от редицата дървета вляво - търси някакъв познат ориентир в гъстата гора. Внезапно отбива микробуса, слиза и спира, за да погледне топографската карта в мащаб 1:50 000.
Хюсен, който е изследовател от Германския археологически институт, пресича пътя и нагазва сред гъстите храсти. На 50 м навътре той едва не подминава нисък землен вал, висок около метър и широк 6 м. Застлан е с плоски бели камъни и следва неестествено права линия през гората.
Преди почти 2000 години това била границата, отделяща Римската империя от останалия свят. Тук в Германия ниският насип е единствената следа от стената, която някога се издигала на височина 3 м и се простирала на стотици километри под бдителния поглед на римските войници по стражевите кули.
Сигурно е била шокираща гледка сред необитаемата пустош, на 1000 км северно от самия Рим. „Тук стената е била измазана и боядисана - казва Хюсен. - Всичко било квадратно и правилно. Римляните имали много точна представа за това как трябва да изглеждат нещата." Студенти по инженерни науки, измерващи друга част от стената, открили един 50-километров участък с отклонение едва 92 см.
Хюсен поглежда на север и Римската империя остава зад гърба му. На 200 м напред следващият хълм се издига като зелена стена. „Ето я границата - казва той, - а от другата страна има прекрасна гледка към нищото."
Границите на Рим са белязани от удивителна мрежа от стени, реки, пустинни крепости и планински стражеви кули. В зенита си през II в. сл.Хр. империята пращала войниците си да патрулират по фронтова линия, която се простирала от Ирландско до Черно море, както и през цяла Северна Африка.
Адриановата стена в Англия, може би най-известният участък, беше включена в Световното наследство на ЮНЕСКО през 1987 г. През 2005 г. организацията създаде обединен обект с 550-километровата германска граница. Специалисти по опазването на културното наследство се надяват да включат обекти в още 16 страни. Тези международни усилия може би ще предложат отговор на един изненадващо труден въпрос: защо римляните издигнали стените - за да съхранят обсадения от варварите режим или просто за да установят физическата граница на империята?

Септември 2012

Вижте повече

Септември 2012