Последните гласове на Втората световна война

Цивилизация

По време на Втората световна война около 70 млн. мъже и жени служили във въоръжените сили. Но страданията и смъртта засегнали най-вече мирното население. От общо около 66 млн. жертви близо 70% – 45 млн. души – били цивилни. Още десетки милиони били прогонени от домовете и страните си.

Галерия | Последните гласове на Втората световна война

Вижте 5 снимки

Преди 75 години най-всеобхватната, разрушителна и смъртоносна война в историята клоняла към своя край. Втората световна война оправдала името си: истински глобален конфликт, който противопоставил Съюзническите сили – САЩ, Съветския съюз, Великобритания, Китай и техните по-малки съюзници – срещу Германия, Япония, Италия и още няколко държави от Оста. Около 70 млн. мъже и жени служили във въоръжените сили. Но страданията и смъртта засегнали най-вече мирното население. От общо около 66 млн. жертви близо 70% – 45 млн. души – били цивилни. Още десетки милиони били прогонени от домовете и страните си.

Войната положила основите на света, който познаваме от повече от седем десетилетия. Въпреки това с течение на времето общественото съзнание за нея е избледняло. В същото време броят на очевидците намалява. Но благодарение на готовността на някои от последните оцелели да споделят своите истории получихме ценен дар: шанс да погледнем Втората световна война през техните очи. Техните истории трябва да се запечатат дълбоко в нашето съзнание.

Юни 2020

Вижте повече

Юни 2020