Половината земя трябва да бъде защитена в естественото си състояние, за да запазим планетата

Наука

Страните по света трябва да удвоят защитените си територии до 50% от общата си площ, заключават учените. Според амбициозен план наречен Global Deal for Nature това трябва да стане до 2030 г., за да можем да се справим с климатичните промени и да спасим екосистемите.
© Снимка: NASA Goddard

от STEPHEN LEAHY National Geographic

Това е първият научнообоснован план с конкретни пояснения защо е важно тези цели да се постигнат и как това може да се случи, казва Ерик Динерщайн, директор на неправителствената организация RESOLVE. Не всички разбират, че гори, пасища и други природни територии трябва да има, за да могат да погълнат въглеродните емисии, добавя той. Девствените гори, особено дъждовните, поглъщат два пъти повече въглерод от засадени монокултури например.

Едва когато 50% от териториите на планетата са защитени, наред със значителното ограничаване на използването на твърди горива и по-активната употреба на възобновяеми източници на енергия, ще имаме шанс да постигнем целите на Парижкото споразумение за климата, а именно затопляне от по-малко от 1,5 градуса по Целзий, казват учените.

Ако затоплянето надхвърли 1,5 градуса по Целзий ще загубим някои от природните системи и ресурсите, които те предлагат на човечеството, включително и способността им да поглъщат въглерод, казва Динерщайн.

„Няма как да подобрим климата, освен ако не защитим 50% от Земята.“

Важно е да се каже, че тук не става въпрос за непристъпни територии, а за такива, защитени от добив на ресурси и промяна в използването на земята. Устойчивото използване ще бъде разрешено навсякъде с изключение на най-чувствителните райони.

Въпреки че Global Deal for Nature е програма насочена предимно към земята, авторите на проучването подкрепят и защитаването на 30% от океаните до 2030 г.

Вземането на нужните мерки за опазване на природата би струвало около 100 милиарда долара годишно, оценява проучването. Икономическите ползи от тази инвестиция в природата обаче биха могли да са в трилиони долари, казват учените.

Вероятно по-важното е, че нямаме много избор, казва Енрик Сала, изследовател към National Geographic. „Имаме десет години на разположение, за да се спасим.“