Подземна красота

Природа

Пещерите Крижна и Нова Крижна в карстовия регион на Словения пленяват изследователите.

Те най-вероятно са свързани, но докато между двете не може да премине човек, се смятат за отделни. Природата пази своите тайни: познанието за пълния мащаб на подземното пространство под планината Крижна все още ни убягва. National Geographic проследява това откритие в поредица от безпрецедентни фотографии на ветерана пещерен фотограф Петер Гедей.

Февруари 2021

Вижте повече

Февруари 2021