По пътя към 2070 г.

Цивилизация

По причини, трудни за разбиране, устойчивостта е станала силно политизиран въпрос. И въпреки това са нужни политически промени на всички равнища, за да ускорят прехода ни към чиста енергия.

Междуправителствената експертна група по климатичните промени на ООН казва, че трябва рязко да намалим парниковите газове до нула през следващия половин век, ако не и по-рано, за да избегнем климатично бедствие. Вместо това светът произвежда повече фосилни горива, а не по-малко.

Целта трябва да е да създадем свят, където хората да пътуват, без да се чувстват виновни за въглерода. В Националната лаборатория за възобновяема енергия на САЩ екипите изследват самолетни горива, направени от водорасли или от хранителни отпадъци. През декември първият електрически хидроплан за 6 пътници направи успешен тестов полет в Канада. Пътешествие с електромобили през САЩ разкрива как новите идеи могат да дадат енергия на пътуването ни към устойчиво бъдеще.

Април 2020

Вижте повече

Април 2020