По нея тече пластмаса

Цивилизация

Днес свещената река Ганг е много замърсена – огромна водна артерия, носеща боклуците на милиони хора към морето. През 2019 г. Националното географско дружество изпрати екип да изследва речния басейн на Ганг специално за пластмаса. Учените проучиха десетки обекти на най-различни места на сушата и във водата, следвайки 2500- километровото трасе на реката от хималайските ледници до делтата на Индийския океан.

Юли 2022

Вижте повече

Юли 2022