Плутоний в океански седименти бележи началото на епохата антропоцен

Наука

Антропоцен е името, което някои учени дават на настоящата геоложка епоха, белязана от момента, в който човешката дейност започва да оказва значително влияние върху геологията и екосистемите на Земята, включително чрез изменението на климата.

Заливът Бепу, където са събрани пробите от седименти.

Заливът Бепу, където са събрани пробите от седименти.

© Източник: Юсуке Йокояма / www.u-tokyo.ac.jp

Сега екип от учени смятат, че са определили точното начало на антропоцена, като използват радиоактивен материал, открит в морски седименти и корали в северозападната част на Тихия океан, край бреговете на Япония, съобщава Science Alert.

Този материал идва от атомни тестове, провеждани в района през 50-те години на XX век, които ясно променят океанската среда.

Въз основа на събраните данни изследователският екип предполага, че епохата на антропоцена започва през 1954 г.

„Нашата задача беше да намерим ясни индикации за радиоактивни отпадъци от 50-те години на миналия век до 1963 г., когато до голяма степен тестовете спират. В пробите, които взехме от района на залива има ясни сигнали за наличие на плутоний от радиоактивни отпадъци“, казва геологът Юсуке Йокояма от Университета на Токио.

"Също така, събрахме корали от остров Ишигаки, югозападно от Окинава, които съдържаха утайки. Сравняването на седиментите с коралите ни позволява да датираме по-точно сигнатурите, които виждаме в седиментите."

Това, което прави събирането и съпоставянето на тези проби толкова трудно е, че седиментите могат да бъдат разпръснати в широка област и да бъдат премествани много лесно от океанските течения и други фактори. Това означава, че съпоставянето на седименти с корали, които са фиксирани на място, е от решаващо значение.

Подобно на дърветата, коралите имат пръстени, които показват възрастта им и това помага на учените по отношение на датирането.

Екипът използва и различни техники за подробно изследване на парчетата от взетата проба от утайка чрез химичен анализ, включително масови спектрометрични методи (AMS), при които ускорените йони се използват за идентифициране на отделните изотопи в утайката.

„Беше предизвикателство да анализираме плутоний в нашите проби, тъй като по време на въпросния период в морето и атмосферата са пуснати три тона плутоний, но цялото количество се разпръсква надлъж и нашир. Така че ние всъщност търсим невероятно малки сигнатури“, казва Йокояма.

Официално, геоложката епоха, в която се намираме в момента, е холоценът. Той започва преди около 12 000 години, но учени от различни области смятат, че големите промени, които наблюдаваме през последните десетилетия, предизвикани предимно в резултат на човешката дейност, трябва да бъдат отчетени.

В момента никой не може да реши кога трябва да започва антропоценът - може би с началото на индустриалната революция или с началото на нарастването на въглеродните емисии. Но за учените, които стоят зад новото изследване, има ясна точка, в която то започва.

„Тази работа е важна не само за затвърждаване на дефиницията на антропоцена, но и защото успешното използване на нашия метод означава, че той може да се използва и за подобряване на моделите на океана и климата или дори да помогне за изследване на минали цунамита и други геоложки заплахи“, казва Йокояма.


Галерия | Антропоцена - епохата на човека

Вижте 11 снимки