Пеша през Светите земи

Околна среда

Околосветският поход на Пол Салопек продължава през Светите земи - благословени, прокълнати, желани.
Текст: Пол Салопек; снимки: Джон Станмайър
Текст: Пол Салопек; снимки: Джон Станмайър

Галерия | Пеша през Светите земи

Вижте 16 снимки

Йе
русалим не е град на войната. По този въпрос Авнер Горен е непреклонен.
Вървим през Леванта по течението на река от отпадни води, която извира на талази от Източен Йерусалим - 45 000 кубични метра дневно се изливат в зловонния поток, който в продължение на 36 км се спуска към Мъртво море. Следваме отпадъците като един вид поклонение. Така смята Горен, един от водещите израелски археолози.

„От основаването на Йерусалим досега е имало 700 конфликта - казва ми той през рамо, докато си проправя път между религиозните туристи в Стария град. - Но е имало и дълги периоди без войни. Тогава хората са живеели заедно в мир."

Трима сме.

Горен - чорлав интелектуалец, родом от Йерусалим, евреин. Басам Алмохор - палестински приятел и фотограф, неуморен гид от Западния бряг. Присъединих се към тях, след като вървях 381 дни от Африка - от биологичната люлка на човечеството в Източноафриканската разломна зона в Етиопия към зараждането на земеделието, изобретяването на писмеността и родното място на върховните божества - Плодородния полумесец. Бавното ми пътуване е част от проект, озаглавен „Извън рая", чиято цел е да извърви стъпка по стъпка пътя на нашите прадеди от каменната ера, които открили света, в който живеем. Планът ми е да обикалям в продължение на седем години до последното кътче на планетата, до което нашият вид е достигнал: най-южното крайче на Южна Америка. Когато описвам маршрута си на Горен, той отговаря: „Да. Дошъл си от юг, също като Авраам."
Декември 2014

Вижте повече

Декември 2014