Педантичният лов

Природа

Близък поглед към рядко наблюдавано поведение на косатки в Антарктика: как водата се превръща в оръжие. Групата от стотина косатки, известни като В1 – популация, ловуваща сред морския лед – са усвоили сложна екипна техника на лов, известна като „ударна вълна“.

Ноември 2023

Вижте повече

Ноември 2023