Пандата вече не е застрашен вид, но има нови проблеми

Природа • •

Пандите вече са извън списъка на застрашените видове в Китай, но тя е изправена пред нови опасности. Сред тях са конкуренцията с други местни видове, което застрашава постигнатото до момента за спасяването на вида.

Голяма панда и нейното малко в плен изследват заграждението си в Китайския център за опазване и изследване на вида в провинция Съчуан.

Голяма панда и нейното малко в плен изследват заграждението си в Китайския център за опазване и изследване на вида в провинция Съчуан.

© Фотограф: Ами Витале

Голямата панда, наричана още бамбукова мечка, е национален символ на Китай и световен символ на прелестта. Но черно-белите мечки отдавна страдат заради своите неустоими качества - бракониерите например много харесват тяхната кожа. Залавят ги още докато са малки и ги продават на колекционери на кожи и дори на зоологически градини в страни като САЩ и Япония. И така до 80-те години на миналия век, когато числеността им в дивата природа спада до едва хиляда индивида.

Но през това лято пандите започват да символизират още нещо - успехът в опазването на дивата природа.

Властите в Китай обявиха, че популацията на голямата панда се е увеличила почти двойно след продължилата близо 30 години борба за нейното възстановяване. Пандите вече не се застраши от изчезване.

Всъщност още през 2016 г., Международният съюз за опазване на природата променя статута на голямата панда от застрашен на уязвим вид, благодарение на трайното увеличаване на числеността и разширяването на местообитанието ѝ. Тогава някои китайски учени и природозащитници определят този ход като преждевременен и дори опасен, тъй като може да застраши положените усилия за нейното спасяване.

След като големите хищници изчезнаха от китайските гори, популациите на други местни видове, като сичуанския такин и северния китайски глиган, се увел...

След като големите хищници изчезнаха от китайските гори, популациите на други местни видове, като сичуанския такин и северния китайски глиган, се увеличиха значително.

© Фотограф: Кайл Оберман

И все пак, Китай постига много. Създаден е нов национален парк - “Голяма панда”, който обхваща 70 % от естественото местообитание на животните, главно в провинция Съчуан. Същевременно броят на пандите в програмите за развъждане в плен по света също се удвоява, достигайки 633. Според учените това е два пъти повече от необходимото за запазване на генетичното разнообразие - важно условие за оцеляването на вида.

Но възстановяването на пандата не е гарантирано, предупреждават експерти. Значителното обезлесяване и свиването на местообитанията, ограничават пандите в дивата природа до по-малко от един процент от техния исторически ареал. А се появяват и нови заплахи.

Конкуренция с други видове

Разширяването на територията на природните резервати в Китай подпомага не само възстановяването на пандите, но е от полза и за съчуанските такини (уязвими копитни животни), чиито брой в Национален природен резерват “Танг Джиахе” (важно убежище на панди), се увеличава три пъти между 1986 и 2015 г.

Такините обаче се хранят с дървесна кора, което излага дърветата на смъртоносни гъбични инфекции и насекоми. Резултатът е по-малко големи дървета и повече храсти. „Но пандите харесват бамбукови гори с големи дървета“, които служат като бърлоги за отглеждане на малките им, казва Диао Кунпенг, основател на Qingye Ecology (организация, подпомагаща дейността на резерватите).

Също така, пандите маркират дърветата. Това е техният начин за комуникация и намиране на приятели. Но когато такините нараняват дървесната кора, те премахват миризмите и прекъсват тази комуникация.

Северните китайски глигани притесняват още повече пандите, казва Фан Уанг, природозащитен биолог в университета “Фудан” в Шанхай. И макар че глиганите също са защитен вид в Китай, на практика липсва официална статистика за тяхната численост. Все пак е известно, че броят им е значителен, а въздействието върху околната среда - ясно изразено.

Големите панди съществуват само в един процент от техния исторически ареал и повечето от тях се намират в резервати.

Големите панди съществуват само в един процент от техния исторически ареал и повечето от тях се намират в резервати.

© Фотофраф: Кайл Оберман

Всяка пролет младите бамбукови издънки осигуряват ценен източник на протеини и хранителни вещества за пандите, особено за бременни или кърмещи майки. Но глиганите също ги обичат, а пандите избягват да търсят храна в райони, населени с глигани. Всъщност броят на пандата се увеличава именно в райони с малко глигани.

В същото време глиганите са преносители на болести като кучешка чума и чума по свинете, които могат да се предават на други видове. "Сигурно е, че тези вируси ще заразят пандите", казва Уанг. Дивата свиня уврежда и посевите на селяните. А това може да намали подкрепата за опазването на дивата природа в районите, където живеят панди.

Докато бяло-черната мечка има малко естествени врагове, в миналото животни като снежни леопарди и вълци държат под контрол числеността на глиганите. Но днес тези хищници почти не съществуват според проучване от 2020 г. Причините са тривиални - бракониерство и загуба на местообитания.

„Оптимистичното бъдеще на пандата“

През по-голямата част от XX век пандите се продават на международния черен пазар срещу огромни суми, достигащи 100 000 долара. В своята книга от 1994 г., озаглавена „Последната панда“, натуралистът Джордж Шалер описва пандата като вид, овладян от бракониерство, загуба на местообитание и лоши политики. Тогава той прогнозира, че „бракониерите ще унищожат пандата преди липсата на генетично разнообразие да се превърне в проблем“.

Днес бракониерството е рядкост, а сечта в резерватите е почти изключена. И дори Шалер е оптимистично настроен: ако трябва да напише нова книга сега, тя ще е озаглавена “Оптимистичното бъдеще на пандата”, казва самият той.

Междувременно, голям брой рейнджъри помагат на природозащитниците и биолозите, като събират жизненоважна информация за животните и действат като буфер между закона и бракониерите. А събираните от тях данни се използват за водене на точна статистика за дивата панда.

Една от мерките, предприети от китайските природозащитници, е отглеждането на панди в плен и последващото им въвеждане в резерватите. Но резултатите са противоречиви. Досега само една панда от общо 12, отглеждани в плен, успява да се размножи, след въвеждането ѝ в естествена среда.