Откриха съкровища от каменната ера и Ранното средновековие край Дунав в Германия

Цивилизация

Археологически съкровища, включващи керамика и каменни оръжия от неолитен гроб, и снаряжение, чаши и накити от гробове от Ранното средновековие, разкриват дългата история на човешкото обитаване в район край река Дунав в Германия.

Оръжия и бижута от Ранното средновековие, намерени в Югозападна Германия близо до река Дунав.

Оръжия и бижута от Ранното средновековие, намерени в Югозападна Германия близо до река Дунав.

© Държавна служба за опазване на паметниците на Германия / Ивон Мюлей

В обекта, който се намира в район Гайзинген-Готмадинген в Тутлинген на река Дунав в Югозападна Германия, археолозите откриват неолитен гроб от третото хилядолетие пр.н.е., съдържащ отличителната керамика на културата Corded Ware (култура на шнуровата керамика), както и 140 гроба от Ранното средновековие, датирани между 500 и 600 г., съдържащи мечове, копия, щитове, костни гребени, чаши и обеци.

„Нашият район Готмадинген вероятно е много по-стар, отколкото предполагахме досега“, казва кметът Мартин Нумергер в изявление. До откритието, районът е датиран от 1273 г. въз основа на първите писмени сведения за заселване там.

Находките са направени от екип от археолози от ArchaeoTask GmbH на място, където е планирано изграждане на малък водоем за задържане на дъждовна вода. Гробът от каменната ера сочи присъствие на хора от Corded Ware, които са известни най-вече със своята керамика, характеризираща се с геометрични линии, образувани чрез притискане на шнур в меката глина, което и придава специфичната украса, след като изсъхне. Вероятно тези хора са били скотовъдци, които отглеждали крави и овце, но някои от тях отглеждали и растителни култури като ечемик. Гробове от този период са рядкост в Югозападна Германия, казват местните власти за Live Science.

Глинен съд от културата Corded Ware, каменна брадва и кремъчно острие, намерени в неолитен гроб в Югозападна Германия.

Глинен съд от културата Corded Ware, каменна брадва и кремъчно острие, намерени в неолитен гроб в Югозападна Германия.

© Държавна служба за опазване на паметниците на Германия / Ивон Мюлей

Ранните средновековни гробове датират от века след края на Западната Римска империя, която пада през 476 г. Времевият отрязък е част от периода на Велико преселение на народите, когато различни племена в Европа се завладяват едно друго и мигрират към нови територии, и което според историците маркира прехода от Античността към Средновековието.

Мъжете в гробовете често са погребвани с оръжия, а жените с бижута и мъниста. Погребалните практики се различават, в зависимост от завоевателите, които превземат определено селище или район. Например, германско племе, наречено алемани, е победено от франките през 496 г. и е погълнато от херцогството на Меровингите.

По това време алеманите започват да погребват своите мъртви в общи гробове (подобно на семейни гробници), наречени adelsgrablege, което означава благородни гробове. Телата им били полагани заедно със скъпи предмети, снаряжение и бижута. Проучване от 2018 г. на един от тези гробове, датиращ от около 580 до 630 г., установява, че погребаните хора не са непременно родственици, но дори без кръвна връзка, всички били ценени еднакво.