Открий хитрото животно

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Животните често се сливат с околната среда, за да се прикрият. Някои от тях се крият от хищници, докато други дебнат плячка. Открий на снимките всяко от изброените долу животни. Напиши буквата на съответната снимка до името му.

Август Кидс 2021

Вижте повече

Август Кидс 2021