Острови в небето

Наука

Защо изследователите решават да се впуснат в отдалечена част на Гвиана без пътища и гаранция за излизане? За да идентифицират нови видове, да разкрият улики за еволюцията и да се изкачат на труднодостъпна отвесна планина с плосък връх – неземно възвишение, познато на местните хора като тепуи или „изникнали скали“.

Април 2022

Вижте повече

Април 2022