Осезаеми духове

Цивилизация

В Африка и африканската диаспора маската превръща смъртните в богове и отправя социално послание.
© Снимки: Филис Галембо

Галерия | Осезаеми духове

Вижте 17 снимки


В царството на духовете маската е нещо повече от обикновена фасада. Тя е съвършеното средство за трансформация. Човекът зад маската - а той почти винаги е мъж - може да говори с различен глас, да се движи по различен начин, да се държи различно, защото е различно същество. След слагането на маската границата между реалност и илюзия, бог и човек, живот и смърт се размива. Маскираният не играе роля. Той я живее.

Маската е най-важната част от костюма, често придружена с реквизит, който маскираният носи по време на маскарада - ритуална церемония, която се разиграва пред общността. Някои маскаради са за забавление - например парадът или танцът, който засилва културната идентичност на една общност. Други си остават вкоренени в религиозните или социалните ритуали. В тези представления човекът с маската може да служи като вид морална полиция - да поучава, наказва, да поддържа или възстановява реда или да председателства някаква инициация - превръщането на момче в мъж, на обикновен човек във вожд или на семената в реколта.

Август 2012

Вижте повече

Август 2012