Опазване на рая

Списания - статии National Geographic България

Полуостров Оса в Коста Рика е една от най-плодородните ивици земя на единица площ на планетата.

Въпреки че заема по-малко от 0,001% от земната повърхност, полуостровът приютява 2,5% от формите на живот на планетата. Разнообразието му от местообитания – облачни гори, равнинни джунгли, блата, мангрови гори, сладководни и крайбрежни лагуни – предлага убежище за хиляди видове. Два пъти в миналото крехката екосистема на Оса е била на ръба на разрухата. Но през последните години някои общности от Оса са станали страстни защитници на околната среда, която някога експлоатирали. Днес областта е изправена пред нова заплаха. Пандемията от Ковид-19 е съсипала костариканската икономика, затваряйки кранчето на туристическите долари, които са позволили преминаването към устойчив по отношение на околната среда поминък.

Април 2021

Вижте повече

Април 2021

В априлския брой на сп. National Geographic България