Опазване

Природа

През тази трудна година все пак имаше победи в усилията за съхраним застрашени видове, да защитим океаните и да опазим исторически паметници. Тези победи са свидетелство за поетите задължения – и за надеждите ни.

Януари 2022

Вижте повече

Януари 2022

Специален брой 2021: годината в снимки