Опасният път между земята и небето

Цивилизация

Всяка година пастири в планината Кавказ в Грузия следват сезоните според древните традиции и подкарват стадата си на тежко пътуване към пашата.

Тушинските народни приказки и легенди разказват за развъждане на овце още от времето, когато храмове от каменни плочи, украсени с восъчни свещи, приютявали древни ритуали (които още съществуват). Днес начинът им на живот отмира, тъй като по-доходоносни професии и модерни занимания привличат новото поколение. Предсказуемият резултат е, че по-малко тушинци избират планината. Често си намират работа в строителството или емигрират.

Юни 2021

Вижте повече

Юни 2021