Огромно око гледа към звездите от Марс

Наука Природа

Ново изображение на Марс разкрива кратер, който наподобява огромно око, гледащо към звездите.

Кратерът с форма на око в региона Aonia Terra на Марс.

Кратерът с форма на око в региона Aonia Terra на Марс.

© ЕКА

Далеч под камерата на кораба на Mars Express – мисията на Марс, провеждана от Европейската космическа агенция (ЕКА), зее огромен кратер с размерите на град, който все още няма име, но неговите тъмни петна правят така, че да изглежда като огромно око, гледащо към звездите. Целта на публикуваните снимки обаче не е да ни побият космически тръпки. Всъщност, подобни сателитните изображения помагат на учените да разберат по-добре геологията и историята на Червената планета.

Кратерът с диаметър 30 км се намира в регион в Южното полукълбо на Марс, известен като Aonia Terra. Мястото, осеяно с множество кратери, е обект на проучване на Mars Express, като са направени серия от снимки. Те показват, че най-големият от тези кратери далеч не е този с форма на око, а близкият до него Лоуел (Lowell) с неговите 200 км в диаметър.

Смята се, че Лоуел и много от другите кратери в Aonia Terra са се образували в резултат на мощни удари от астероиди преди около 4 милиарда години, по време на така наречения насилствен период от историята на ранната Слънчева система.

Земята, разбира се, също е била бомбардирана - процес, за който се смята, че донася водата и органичните съединения на планетата, въпреки че атмосферните и сеизмичните процеси са изтрили от повърхността ѝ повечето доказателства за това.

Но на Марс, безплодният и в геоложко отношение много по-скучен свят, доказателствата са запазени, а чрез тях можем да разберем по-добре тези бурни времена на формиране на Слънчевата система.

Региони като Aonia Terra могат да разкрият и подробности за състава на Марс, тъй като всеки силен удар би могъл да изкара на повърхността материали, които иначе биха останали скрити в недрата на планетата.

А новите изображения предполагат, че съставът на повърхността, поне в тази част на Марс, е сложен и разнообразен.

Например, кратерът във формата на око се намира върху терен, пресечен от канали, вероятно създадени от реки с течна вода, течащи по повърхността преди милиарди години. В тези канали личат следи от по-тъмен материал, а някои от тях дори изглежда са повдигнати – може би в резултат на струпване на устойчив на ерозия материал, утаен в пресъхналите речни корита и устоял дори на силата на марсианските ветрове.

Топографска карта на региона около кратера във формата на око, съставена с данни на Mars Express.

Топографска карта на региона около кратера във формата на око, съставена с данни на Mars Express.

© ЕКА

От изображенията става ясно също, че в района на юг от кратера има по-малки и плоски кратери, докато теренът на север е по-гладък.

В центъра на кратера се вижда по-тъмен обект, съставен от сенчести островърхи могили, което предполага, че той действа като място, на което се натрупват материали.

Повече информация за кратера и близката околност може да бъде разкрита чрез по-внимателни наблюдения и използването на по-широк набор от инструменти, но все пак е изключително впечатляващо какво можем да научим дори от изображения, направени от подобно разстояние. Стереокамерата с висока разделителна способност улавя информация не само за цветовете на минералите, но и за височината на геоложките образувания, осигурявайки подробни данни за марсианската повърхност, пише Science Alert.