Огромна гора изчезва, а океанът отмива живота

Природа Наука

Сундарбаните се простират на над 10 000 кв.км от двете страни на границата между Индия и Бангладеш покрай Бенгалския залив. Като най-голямата непрекъсната мангрова гора в света те са дом на голямо разнообразие от видове.

За 7,5 милиона души, които живеят в района, гората е естествена бариера – зелена стена, която поглъща поривите на бурите и отслабва и най-свирепите циклони. Но докато хората секат дърветата и надигащото се морско равнище носи солени води, гората и самата земя се свиват. Над 1 милион крайбрежни жители вече са мигрирали на север.

Септември 2019

Вижте повече

Септември 2019