Как очите ни могат да разкриват риск от ранна смърт?

Наука

Едно лесно и неинвазивно сканиране на човешките очи – процедура, продължаваща по-малко от пет минути, в близко бъдеще може да помага на лекарите да идентифицират „бързо стареещите“ хора, тоест тези, които са изложени на по-голям риск от ранна смърт.

© Източник: iStock

Остаряването е неизбежен процес, но това не означава, че еднаквият брой години се отразява по еднакъв начин върху скоростта на стареене при отделните хора.

А според ново проучване, надникването в очите на човек може да бъде много добър начин за измерване на неговата реална биологична възраст, както и за предвиждане развитието на здравословното състояние на пациентите.

Създаденият математически модел може да предсказва продължителността на живот, просто като погледне сканираната ретина на човек. (Тъканта се намира в задната част на окото.)

Алгоритъмът вече показа колко е точен с определянето на реалните години на близо 47 000 души на средна и напреднала възраст в Обединеното кралство в рамките на 3,5 години.

Малко повече от десетилетие след сканирането на техните ретини, починалите са 1871, като повечето от тях са били в групата с “по-остарели” ретини.

Например, ако алгоритъмът прогнозира, че ретината на човек е с една година по-стара от действителната ѝ възраст, рискът от смърт поради каквато и да е причина през следващите 11 години се увеличава с 2 %. В същото време, рискът от смърт, причинена от нещо различно от сърдечно-съдови заболявания или рак, се увеличава с 3 %.

Резултатите са чисто наблюдателни, което означава, че все още не знаем какво задвижва тази връзка на биологично ниво.

Въпреки това, резултатите подкрепят все по-многобройните доказателства, че ретината е силно чувствителна към настъпващите увреждания в следствие на стареенето.Тъй като тази видима тъкан съдържа множество кръвоносни съдове и нерви, тя може да е източник на важна информация за здравето на кръвоносната система и мозъка на индивида.

Предишни проучвания предполагат, че клетките в задната част на човешкото око могат да ни помогнат да предвидим появата на сърдечно-съдови заболявания, бъбречни заболявания и други признаци на стареене. Но това е първото проучване, което представя „възрастовата разлика на ретината“ като силен предизвестник за смъртността като цяло.

„Значителната връзка между възрастовата разлика на ретината и несърдечносъдовата и неракова смъртност, заедно с нарастващите доказателства за връзката между окото и мозъка, може да подкрепи идеята, че ретината е „прозорец“ към неврологичните заболявания“, пишат авторите на доклада.

Тъй като само 20 души - участници в проучването са починали поради деменция, авторите не успяват да свържат това специфично мозъчно заболяване със здравето на ретината.

Но друго нещо, което те посочват е, че смъртните случаи, свързани със сърдечно-съдови заболявания, намаляват през последните години, тъй като медицината продължава да предотвратява това, което някога неизбежно е имало летален край, пише Science Alert.

„Това проучване подкрепя хипотезата, че ретината играе важна роля в процеса на стареене и е чувствителна към кумулативните щети от стареенето, които увеличават риска от смъртност“, заключават авторите.