Оцеляващите росомахи

Природа Околна среда

Скунксова мечка. Планински дявол. Демонът от Севера. Векове наред росомахите са били дефинирани не само като алчни, вонящи, злокобно хитри и потайни, но и като злонравни, безпричинно разрушителни и опасни за хората. Една-единствена росомаха може да събори плячка с размерите на възрастно карибу. Изглежда последното, което може да се каже за росомахите, е, че са уязвими. Но траперите, ловците и животновъдите са изличили вида в по-голямата част от Евразия. Към 30-те години на ХХ в. видът бил изчезнал от континенталната част на САЩ без Аляска. Днес росомахите все още имат своите крепости в Аляска и части от Западна Канада. Какви са новите заплахи, с които трябва да се борят, докато глобалното затопляне свива териториите им.

Септември 2019

Вижте повече

Септември 2019