Объркана самоличност

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Захарната торбеста летяща катерица е един много объркан бозайник.

Този дървесен обитател се среща най-вече в горите на Австралия и о-в Нова Гвинея и демонстрира истински миш-маш от черти, които се срещат при други животни и при хората. Дали се е объркал, или просто има странно поведение? Прочети разказа в NG KIDS и реши сам за себе си.

Май 2017

Вижте повече

Май 2017