В резултат на човешката дейност някои от най-защитените гори вече отделят CO2

Природа

Десет от най-защитените гори в света вече отделят повече въглерод в атмосферата, отколкото абсорбират, в резултат на негативното въздействие на човека върху екосистемите им и на изменението на климата.

Гледка към долината на едноименната река в Национален парк “Йосемити”, Калифорния, САЩ, защитен обект на ЮНЕСКО.

Гледка към долината на едноименната река в Национален парк “Йосемити”, Калифорния, САЩ, защитен обект на ЮНЕСКО.

© Илюстрация: IStock

Това показва изследване върху парниковите газове, отделяни и поглъщани от горите обекти на световното наследство на ЮНЕСКО.

Докладът, за който съобщава BBC, посочва, че през последните 20 години десетте защитени гори са отделили повече въглерод, отколкото са абсорбирали.

Същото изследване разкрива, че цялата мрежата от 257 гори от световното наследство (с обща площ два пъти колкото площта на Германия) продължава да има важна роля, улавяйки ежегодно 190 милиона тона въглерод от атмосферата.

„Това е почти половината от годишно генерираните въглеродни емисии на Обединеното кралство от изкопаеми горива“, казва д-р Талес Карвальо Резенде от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и съавтор на доклада.

"В момента имаме най-пълната картина върху жизненоважната роля, която тези гори играят за смекчаване на последствията от изменението на климата."

Чрез съпоставяне на сателитни данни с информацията от наблюдението на тези гори на място, изследователите изчисляват погълнатия и излъчен от тях въглерод в периода 2001 - 2020 г. Изследването разкрива още сериозния натиск, на който са подложени някои от тях: незаконната сеч, разширяващата се земеделска дейност и зачестяващите горски пожари увреждат горските екосистеми.

Порочен кръг

През последните години, наречените от ЮНЕСКО „безпрецедентни горски пожари“, особено в Сибир, САЩ и Австралия, генерират десетки милиони тонове CO2.

„Това е порочен кръг“, каза д-р Резенде. "Повече въглеродни емисии означава повече горски пожари, което означава повече въглеродни емисии."