Ноември | 14 години NGM BG

Околна среда Наука

Активното познание

Беше есенен ден на 2005 година. С няколко колеги отидохме в едно румънско градче, близо до границата им с Унгария. Там щяхме да печатаме списание National Geographic. Получихме лиценза да го издаваме на български език и бяхме неимоверно щастливи. Градчето се оказа различно от нашите очаквания. Мислехме си, че е изоставен край на Румъния с една модерна печатница като някакво изключение. Щяхме да печатаме там, защото тогава в България нямахме такава да отговори на много високите изисквания на Главната редакция във Вашингтон.

Оказа се красиво градче като от приказки на Шарл Перо. Старинни къщи, поддържани перфектно, блестящи от чистота улици, романтични ресторантчета и кафенета. И една супермодерна печатница.

С разтуптяно сърце гледах как излизаха от машината първите страници, още мокри от мастилото. Една многогодишна мечта на интелигентните българи се сбъдваше. Вече нямаше за нас бариери пред световното познание. Една година по-рано се роди първият ми внук. Нарекоха го Калоян и аз, доста неочаквано за мен, се оказах традиционен български дядо, който обожава внуците си.

Една дълбока нощ, в моето безсъние, си казах, че ще направя Калоян от време на време да присъства в моите ежемесечни бележки. Ще се опитам през неговите невинни очи и неговите усещания да възприема моята страна, живота в нея.

Калоян расте, лека-полека опознава България. Много му харесва, само че... Само че става доста критичен. Към какво ли? Ами към това, което тревожи всички ни – опазването на Майката природа.

През изминалите от първото издание на National Geographic Bg 14 години се промени и самото списание. Вие, драги читатели, разбирате, че днес почти няма географски открития, че редки са археологическите находки, просто почти всичко е изследвано. Ала един проблем расте от година на година и всички сме му жертва. Замърсяването на планетата – до степен, която предвещава края на човечеството.

Това е днес мисията на NG – да я спасим! В цял свят отеква въпросът ни Планета или пластмаса? Отговорът е ясен, но как да го превърнем в реалност?

Не само чрез усилията на правителства и международни организации, не! А чрез усилията на всеки от нас. Вярвам, че екологичното съзнание, което избуява у Калоян и неговите връстници, е спасението. Но съзнание, придружено от енергични действия.

Ноември 2019

Вижте повече

Ноември 2019