National Geographic TRAVELER

Списания Специални издания България

БЪЛГАРИЯ - ГОСТОПРИЕМСТВО И ПРИКЛЮЧЕНИЯ Актуална и полезна информация за пътешестване сред китната природа на България

National Geographic TRAVELER България е специално издание на списание National Geographic България с актуална и практична информация за 7-те туристически региона на страната:  Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Родопи: включва природни, културни и исторически  забележителности, местна кухня, вина, алтернативни туристически маршрути, малки хотели и къщи за гости.

National Geographic TRAVELER -  издание, посветено на пътуването като споделена страст, като зачитане на природното, историческото и културното наследство на всяка дестинация.