Най-старото дървено стълбище е на 3400 години и е отлично запазено

Цивилизация

Най-старото известно дървено стълбище се намира в Халщат, Австрия, и е почти на 3400 години. Разбира се, днес никой не изкачва и не слиза по неговите стъпала, но поне древната структура все още може да бъде видяна.

Дървеното стълбище е открито през 2002 г. в праисторическата част на солната мина Christian von Tuschwerk. Изследванията, включително дендрохронология (изследване на годишните пръстени на дървесината), проведени от учени от Природонаучния музей във Виена показват, че стълбището е използвано за изваждане на "бялото злато" от планината през 1344-1343 г. пр.н.е.

Това, което прави стълбището уникално, е както неговата конструкция, така и степента му на запазване. Ширината на стъпалата от 1,2 м позволява транспортирането на тежки товари и същевременно двупосочно преминаване (едновременно нагоре и надолу) на миньорите, заедно с носения от тях товар.

Стълбището се простира на повече от 8 м и е проектирано като помощно средство за преодоляване на огромните купчини минни отпадъци, върху които лежи. Запазените следи от дървообработване в материала, от който е направено, показват, че стълбището не е изсечено с тесла, а по-скоро е създадено чрез напречно рязане с бронзова брадва.

Минни работници в Халщат през бронзовата епоха.

Минни работници в Халщат през бронзовата епоха.

© Илюстрация: Х. Решрайтер – Д. Грьобнер / Виенски природонаучен музей

Въпреки че конструкцията е уникална и не се среща никъде другаде, стълбището в Christian von Tuschwerk не е единствено в самата солна мина в Халщат. Части от подобни стълбища са открити и в други части на мината, което предполага, че те са били стандартно оборудване за достъп при добив на сол през бронзовата епоха. Вероятно е имало два варианта - широка конструкция, разположена върху минните отпадъци и използвана главно за транспортиране на сол, и по-тясна версия в шахтите, осигуряваща само достъпа на работниците, пише Еarthly Мission.