На 13 юли 1878 г. се състои Берлинският конгрес

Цивилизация България

На 13 юли 1878 г. Великите сили подписват Берлинския договор, който променя разпоредбите на Санстефанския мирен договор от 3 март 1878 г. и определя бъдещето на Балканите.

Територията на България след подписването на Берлинския договор
Територията на България след подписването на Берлинския договор

Галерия | На 13 юли 1878 г. се състои Берлинският...

Вижте 2 снимки

Най-силно ощетена от него е България, на която е оставена територията между Дунав, Стара планина и Софийския санджак. Новата българска държава е поставена във васална зависимост от Османската империя и е задължена да й плаща годишен данък. Въпреки това България получава право да има своя войска, а на Османската империя й е забранено да влиза в нашите земи.

Берлинският конгрес е свикан, защото Великите сили (Австро-Унгария, Германия и Великобритания), са недоволни от разширяващото се влияние на Русия, както и излаза на България на Бяло море. Заседанията започват на 1 юни 1878 г. и завършват месец по-късно — 1 юли 1878 г.(стар стил), когато е подписан Берлинският мирен договор.

Според него Санстефанска България е унищожена, а българските земи са разпокъсани на няколко части. Северна България, без Северна Добруджа, и Софийският санджак образуват Българско княжество. Неговата територия е 63 752 кв. км и има население 2 007 919 (по преброяване от 1881 г.). Южна България под името Източна Румелия е обособена като автономна област под върховната военна и административна власт на султана. Югозападните български земи, известни като Македония, Беломорска Тракия и Одринско се връщат на Турция. Северна Добруджа и според този договор се предоставя на Румъния, а към Сърбия освен Нишкият санджак (както е и по Санстефанския договор) се добавят Пиротско и Вранско.