Морски вълци

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Вълк излиза на песъкливия плаж. Улавя миризма и започва да рови мокрия пясък, за да открие мида. Хрус! Той чупи със зъби черупката и преглъща. Още е гладен и затова се хвърля в океанските вълни, за да преплува до близкия остров и да си потърси още храна. Тези специални сиви вълци живеят край морето вече хиляди години. Около 2000 от тях обитават района на островите и крайбрежните дъждовни гори в Западна Британска Колумбия в Канада. NG Kids ти разказва защо на крайбрежните вълци да им е добре край морето.
Октомври 2020

Вижте повече

Октомври 2020