Лавините – смъртна опасност без предупреждение

Цивилизация Околна среда

Думата лавина произхожда от немски език и означава свлачище. Снежната лавина възниква както заради природните условия, така и от човешка дейност.
© Снимка: iStock

Мощните лавини завличат по планинските склонове огромни количества лед, скали, цели дървета. Те не са случайни събития. Типични са за всяка планинска верига, където се натрупва голяма вертикална снежна покривка.

Лавините са съставени предимно от „поток“ сняг и се различават от кални свлачища, каменни свлачища или срив на леден връх на глетчер. Лавините са сред най-сериозните опасности заради техния потенциал да пренасят огромна маса сняг бързо на големи разстояния.

Лавините се образуват най-често при склонове с наклон от 35 до 45 градуса. Вероятността от лавини се засилва при земетресения или силни ветрове. Скоростта на лавините варира от 10 м/сек до 70 м/сек.

Лавини от мек сняг се срещат при току-що паднал сняг, който е с по-ниска плътност и са най-често на стръмен склон. При пресен сняг освобождаването на лавината обикновено става от една точка и след това постепенно се разширява надолу по склона, като увлича все повече сняг, най-често във формата на сълза. Това е в контраст с лавината тип снежна дъска.

Лавините тип снежна дъска предизвикват около 90% от смъртните случаи, свързани с лавини, и се появяват когато има здрав, утъпкан слой сняг, наричан снежна дъска. Когато се наруши слабият слой, фрактурата много бързо се разпространява на голяма площ – стотици метри дължина и няколко метра дълбочина, и започва да се движи почти мигновено.

Лавини от мокър сняг, наричани изотермични лавини, възникват, когато снежната покривка се насити с вода. Ако процентът на водата е много висок, те се превръщат в потоци киша и могат да се движат по склонове с много малък наклон.

Има и прашни лавини – с прахообразен сняг. Те могат да превишат скорост от 300 km/h, и маса от 10 милиона тона. Техните „потоци“ могат да пътуват на дълги разстояния по плоски дъна на долини.

През Първата световна война около 40 000 до 80 000 войници загиват от лавини по време на кампания в Алпите. Само през декември 1916 година 10 000 души от двете страни загубват живота си в лавини. Съмнително е лавини да са използвани умишлено като оръжия, по-вероятно е да са страничен ефект от артилерийски огън.

Между 55% и 65% от жертвите при лавини загиват, 80% от хората, останали на повърхността оцеляват. Те загиват предимно от измръзване. За напълно затрупаните от лавина критични са първите 15 минути. Шансът за оцеляване тогава е 93%. След изтичането на 15-те минути той спада до 35%.