„Кратка история на мита“

Пулсът на времето

По книжарниците излезе Кратка история на мита“ от Карън Армстронг – богат, наситен разказ за връзката на човечеството с митовете.

Всички богове и герои, които слизат в подземния свят, сражават се с чудовища и се борят с тайнствените сили на душата, оформят пъстра плетеница от митове и легенди от цял свят – от палеолита чак до наши дни.

Вероятно сте чували за гръцкия бог на виното Дионис. Но знаете ли също така, че той е бог на хаоса и плодородието? Каква е връзката между страха от ирационалното и земните култури? А знаете ли, че в Библията са запазени митове за сътворението, според които Йехова създава света, като убива морско чудовище? Каква е връзката между това и нордическите предания за Рагнарок? И най-важният въпрос – как е възможно митовете на народи, разделени от хиляди километри и стотици години, изобщо да имат нещо общо?

Кратка история на мита“ на Карън Армстронг разглежда постоянно променящата се взаимовръзка между мита и човека. Важни ли са митовете и днес? Може би просто съществуват под друга форма. Трябва само да знаем къде да ги потърсим.