Красивите миграции на гърбатите китове

Природа Наука

На видео запис бе проследена миграцията на гърбати китове от Южна Африка към топлите води на Австралия, където отиват да се размножат.

Гърбатите китове, някога силно застрашени, но вече с възстановени популации, живеят на стада и мигрират от по-студените места, които обитават през лятото към по-топли води през зимата. Възрастните се хранят с крил в полярните райони през лятото, но зимата докато мигрират, раждат и се размножават не ядат нищо – тогава те разчитат на запасите си от мазнини, известни като китова мас. По време на миграция може да изминат до 9 6000 киломтера.

Повечето гърбати китове в Северното полукълбо мигрират към Хавай, а популациите от Южното полукълбо – към източните части на Австралия. Женските раждат в топлите, плитки води, а мъжките се състезават за вниманието им и често плуват край женската и малкото й като ескорт. Обикновено китовете се движат в групи по два или три (женска, малко и ескорт), но може да стигнат и повече на брой, когато мъжките се съревновават за женски.

Всеки кит има опашна перка, която е униклана както пръстовите ни отпечатъци. Две еднакви перки на опашки няма, което улеснява проследяването на едрите морски животни. Гърбатите китове често скачат във водата и се счита, че го правят, за да се отърват от паразитите по кожата. Известно е, че техни спътници, които често се прикрепят за гърбовете им, са ракообразните морски жълъди.

Мъжките китове създават нови песни всеки сезон, които огласят цели райони – това означава, че има десетки хиляди гърбати китове, които„ говорят“ на един език.