Колко зелена е енергията, добивана от горене на дървета?

Природа Цивилизация • •

Тъй като световните лидери обещават повече действия срещу изменението на климата, едно така наречено решение - изгарянето на дървета за производство на електричество, може да подкопае постигнатия напредък.

Дървени трупи се влачат до дробилка, предназначена да се превърне в дървени пелети в мелница Enviva, в окръг Мур, Северна Каролина.

Дървени трупи се влачат до дробилка, предназначена да се превърне в дървени пелети в мелница Enviva, в окръг Мур, Северна Каролина.

© Снимка: Ерин Шаф, The New York Times

Поречието на р. Кейп Фиър в Северна Каролина е осеяно с промишлени съоръжения и големи кораби. Близо до устието на реката, два бели купола, всеки от които може да побере 45 000 метрични тона дървесина, се извисяват над брега на реката.

Именно тук, където реката се среща с морето, дървесните пелети, съхранявани в куполите, се товарят на кораби и се транспортират през Атлантика, за да бъдат изгаряни в електроцентрали за производство на енергия.

Милиони тонове дървесни пелети, всяка от които с дължина на нокът и ширина на сламка, заменят въглищата в Европа. Обявени за чисто гориво, с което страните могат да постигат целите си за възобновяема енергия, тези така наречени дървесни биогорива оформят бързо развиваща се световна индустрия, оценена на 50 милиарда долара през 2020 г.

Защо дървестните пелети са считани за възобновяем източник на енергия, наред със слънчевата и вятърната? След изсичане, горите са оставяни да пораснат отново, а отделеният въглероден диоксид при изгарянето на произведените пелети, ще бъде абсорбиран от растящите дървета. Затова Европейският съюз счита това за гориво с нулеви емисии.

Но изгарянето на дърва всъщност отделя повече емисии парникови газове, отколкото въглищата.

Според критиците на индустрията сложната световна система за оценка и измерване на емисиите има съществен недостатък: от държавите не се изисква да отчитат въглеродните емисии, отделяни от електроцентралите, изгарящи дърва. Това позволява на дървесните биогорива да бъдат окичвани с ореола на климатично решение.

В началото на тази година, 500 учени изпращат писмо до световните лидери, в което предупреждават, че сечта на гори за производство на биоенергия ще подкопае борбата срещу изменението на климата. Проучване от 2018 г., водено от един от подписалите писмото, Джон Стърман от MIT, подкрепя това мнение. В доклада му се казва, че изсичането на дървета за изгаряне може да има много негативни последствия за климата през следващите няколко десетилетия.

„Това е обратното на това, което трябва да правим“, казва Анди Ууд, директор на базираната в Северна Каролина организацията Coastal Plain Conservation Group. "Надяваме се това бъде обсъдено в Глазгоу."

Обединеното кралство, което е домакин на климатичната конференция COP26 в Глазгоу, Шотландия, до 12 ноември, е най-големият потребител на дървесни пелети в света. Електростанцията Drax в Йоркшир, някога най-голямата въглищна електроцентрала във Великобритания, в момента използва предимно дървесни пелети - включително около пет милиона тона, внесени от САЩ през 2019 г. Всъщност, Drax се превърна в основен играч на международния пазар на дървесни пелети.

Защитниците на околната среда се опасяват, че други страни скоро ще последват примера на Обединеното кралство. И наистина, Япония и Южна Корея вече внасят дървесни пелети, включително от дъщерно дружество на Drax. А разпоредбите в два американски законопроекта, които скоро ще бъдат гласувани, насърчават използването на енергия от биомаса. В същото време, повече от 100 учени насърчават президента Джо Байдън да отмени тези разпоредби.

„Много по-лесно е да преобразувате въглищна централа да изгаря друго гориво, отколкото да направите нещо генерално, като създаване на централи, използващи слънчева и вятърна енергия“, казва Саша Сташуик, експерт по политиката за биомаса в Съвета за защита на природните ресурси.

Пег Пут, защитник в международната организация Environmental Paper Network, насочена към заменянето на хартиената и целулозната промишленост с по-екологични алтернативи, казва, че въпросът за това как трябва да се отчитат въглеродните емисии от изгарянето на биомаса, твърде често е игнориран. Всъщност, както тя, така и други експерти не очакват сериозна дискусия на COP26 по темата.

„Трябва да преодолеем идеята, че отчитането на биомасата е техническо нещо, което повечето хора не могат да разберат и затова е най-добре да се остави на техническите експерти“, казва Пут.

Млади борови дървета растат в гора от 6000 акра във Вирджиния. Само за десетилетие индустрията за дървесни пелети в югоизточната част на Съединените щ...

Млади борови дървета растат в гора от 6000 акра във Вирджиния. Само за десетилетие индустрията за дървесни пелети в югоизточната част на Съединените щати нарасна до 23 мелници с капацитет за производство на повече от 10 милиона метрични тона годишно за износ.

© Снимка: Ерин Шаф, The New York Times

Проблемът с дървото

Най-фундаменталният проблем е времето. Индустрията за биомаса твърди, че емисиите, отделяни при сеченето и изгарянето на дървета, се компенсират от дърветата, които израстват на тяхно място. Но порастването на дърветата отнема време.

„Сякаш теглиш дотолкова от чековата си книжка, че създаваш дълг в сметката си“, казва Сами Яса, учен от Съвета за защита на природните ресурси. „Това се случва в атмосферата. За да изплатите този дълг с възстановяване на гората, простата математика ви казва, че ще са ви нужни десетилетия."

Проучването на Стърман изчислява, че въглеродното „време на изплащане“ за изгарянето на дърва варира от 44 до 104 години, в зависимост от вида на гората. Междувременно се казва, че електроцентралите, които изгарят дърва, добавят CO2 към атмосферата, точно както ако горят въглища.

А и ледът на планетата продължава да се топи, нивото на световния океан продължава да се покачва, а хората продължават да мигрират заради екстремни метеорологични условия. А научният консенсус, повтарян отново и отново на COP26, е, че светът спешно трябва да намали емисиите, и то драстично.

Нещо повече, има поне две причини, поради които изсичането на дървета за изгарянето им в електроцентрали може да добави още повече въглерод към атмосферата, отколкото горенето на въглища.

Първо, отсеченото дърво незабавно спира да прави това, което правят живите дървета, а именно да поглъщат въглерод от атмосферата. Нищо подобно не се случва, когато копаете въглища.

Второ, дървесината е по-малко ефективна от въглищата или газа. На киловатчас (kWH) произведена електроенергия дървото отделя един и половина пъти повече въглероден диоксид, отколкото въглищата и три пъти повече от природния газ.

Според неотдавнашен доклад на групата за политически изследвания Chatham House от 2019 г., електроцентралите в Обединеното кралство, които изгарят дървесни пелети, отделят до 16 милиона метрични тона въглероден диоксид, приблизително равно на това, което излиза от шест до седем милиона автомобилни ауспуси. Ако тези емисии бяха преброявани, това щеше да добави цели 27 % към емисиите на електроенергийния сектор и до 3,6 % към общите емисии на парникови газове в Обединеното кралство за тази година.

Но подобно на други правителства, Обединеното кралство не отчита емисиите на CO2 от изгарянето на дърва.

Изглед от въздуха на трупи във фабрика за дървесни пелети Enviva, в Гарисбърг, Северна Каролина, 28 март 2021 г.

Изглед от въздуха на трупи във фабрика за дървесни пелети Enviva, в Гарисбърг, Северна Каролина, 28 март 2021 г.

© Снимка: Ерин Шаф, The New York Times

Опасна вратичка

В средата на 90-те години на миналия век, докато учените работят над създаването на схема за изчисляване на световните емисии съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), е решено емисиите да се отчитат там, където са създавани - при ауспуха на колата. Тоест, ако Европа внесе петрол от Саудитска Арабия, Европа е отговорна за емисиите, създавани при неговото изгаряне.

Но дърветата са различни от петрола.

„Когато отсечете дърво, е трудно да проследите какво се случва с въглерода“, казва Тим Съчингър, експерт по политиката по изменение на климата в Принстънския университет и старши сътрудник в Института за световни ресурси.

Когато националните правителства започват да се опитват да регулират и ограничават въглеродните емисии съгласно Протокола от Киото от 1997 г., те включват това, което Съчингър нарича „критична счетоводна грешка“.

“Всъщност, те решиха, че цялата биоенергия е въглеродно неутрална, дори ако идва от изсичане на гори.” Международните политици не просто не са успели да ограничат изгарянето на биомаса, а напротив - те са го стимулирали, обяснява експертът.

През 2005 г., когато Европа създава своята система за търговия с емисии, ограничавайки емисиите от електроцентрали и фабрики, като ги принуждава да купуват квоти за емисии, отваряйки пътя пред биоенергията. Тоест, електроцентрала, която гори въглища, може да започне да гори дървесни пелети. И по този начин, поне на хартия, нейните емисии намаляват.

„Цялата индустрия за дървесни пелети се задвижва от това“, казва Тим Съчингър.

През 2009 г. Съчингър и неговите колеги публикуват доклад, очертаващо тази грешка в отчитането. “Но всички пренебрегват доклада”, казва той.

До същата година ЕС отпуска субсидии на стойност над милиард щатски долара на компании, изгарящи биомаса, които биха могли да помогнат на страните да постигнат целите си за чиста енергия, казва Яса от NRDC. И скоро Европа остава без достатъчно дървесина, за да отговори на търсенето.

Така европейският пазар изведнъж създаде доходоносни стимули за изсичане на дървета в САЩ.

Американска агенция за опазване на околната среда (EPA) отчита емисиите в резултат на загуба на гори на UNFCCC в годишната си ревизия на парникови газове. Но тъй като няма данък или друго ограничение за такива емисии, това всъщност е без значение. Малко страни в света се опитват да поставят ограничения на емисиите от земеползването.

„Самият факт, че САЩ отчитат повече емисии, не пречи на Европа да насърчава [индустрията на биомаса], твърдейки, че намалява емисиите, дори докато истинският ефект е че ги увеличава“, казва Съчингър.

Дървесните пелети, приблизително с размерите на цигарен филтър, се изнасят от САЩ и се изгарят за производство на електричество по целия свят.

Дървесните пелети, приблизително с размерите на цигарен филтър, се изнасят от САЩ и се изгарят за производство на електричество по целия свят.

© Снимка: Ерин Шаф, The New York Times

Локално и глобално въздействие

На място в Северна Каролина, Скот Куаранда, от организацията за защита на околната среда Dogwood Alliance, вижда преки заплахи за тамошните гори, едновременно с нарастването на търсенето на дървесни пелети в Европа.

Базираната в Мериленд компания Enviva, е най-големият производител на биомаса в света. Фирмата доставя дървесни пелети от югоизточните щати на САЩ до Обединеното кралство. Компанията казва, че насърчава здравето на горите чрез селективна сеч на определени дървета, като дава на други повече място за растеж, както и че използва дървесина, която има малка или никаква стойност.

Но еколозите казват, че това обяснение не представя цялата история. През 2019 г. Dogwood Alliance и Southern Environmental Law Center публикуват доклад, който разкрива разрушителните практики на дърводобив от Enviva, обвинявайки компанията, че изсича влажни зони в целия Югоизток - гори, които са от решаващо значение за биоразнообразието.

В отговор по имейл Enviva определя доклада като „неточен и подвеждащ“, посочвайки, че биомасата, събирана за производство на дървесни пелети от нея и от други производители, представлява само 3 % от дървесните продукти, добивани ежегодно по поречието на югоизточните гори.

„Когато се извършва правилно и в съответствие с най-добрите практики за управление на горското стопанство за опазване на качеството на почвата и водата, чистата сеч създава добри условия за повторно засаждане, което насърчава собствениците на земя да продължават да поддържат тази земя като гора“, казва говорител на Enviva.

Има доказателства, че собствениците на имоти в Югоизтока са били насърчени от търсенето на дървесни пелети за засаждане на дървета. Според Брент Зонген, експерт по икономика на околната среда в Щатския университет в Охайо, това сочи към начин, по който изгарянето на дърва все още може да има полза за климата - поне в един идеален свят.

През 2017 г. Зонген и колегите му публикуват проучване, което показва, че нарастващата цена на въглерода може да накара собствениците на имоти да разширят драстично залесената земя, ако бъдат компенсирани за въглерода, абсорбиран от атмосферата и съхраняван в техните дървета.

В рамките на няколко десетилетия изгарянето на дърва за електричество може да започне, без да навреди на климата - защото въглеродният дълг ще бъде предварително изплатен чрез разширяването на горите.

Пазарът на дървесни пелети, съчетан с цената на въглерода, може да доведе до по-нататъшно разширяване на горите.

„В крайна сметка има повече въглерод в горите“, казва Зонген. В този сценарий изгарянето на дърва наистина е по-добра алтернатива от изгарянето на въглища.

Отчитайки този дебат, през 2020 г. е проведено допълнително проучване, според което нарастващото търсене на горска биомаса ще доведе до по-голямо предлагане на дървета. Ако тези гори се управляват правилно това ще увеличи улавянето на въглерод.

Нововъзникващата индустрия в Американския юг

Нито едно от дърветата, доставени от Enviva, не идва от земя собственост на компанията. Вместо това, фирмата разчита на дребни собственици на земя като Чарли Кинг, собственик на ферма “Стоун Маунтин” с площ 60 акра, разположена северно от Файетвил, Северна Каролина.

През 2014 г. част от залесен район в имота на Кинг се заразява с бръмбар корояд (ips acuminatus), който се заравя в боровите дървета и ги убива. До 2019 г. собственикът осъзнава, че дърветата му не могат да бъдат спасени. И тъй като не съществува друг пазар за заразена дървесина, той се свързва с Enviva.

„Услугата, която предоставят, не може да бъде намерена никъде другаде“, казва Кинг. С парите, които спечелва от продажбата на съсипания си дървен материал, той засажда нови дървета на тяхно място.

Тук Enviva се показва в най-добрата си светлина, а Кинг е представен в доклада за устойчивост на компанията за 2020 г. като пример за това как компанията помага на местните общности.

Подпомагането на собствениците на земя да запазят собствеността върху горите си е един от начините, по които индустрията казва, че насърчава устойчивостта. По-добре да се изсичат частни гори, отколкото всички да се превърнат в жилищни квартали и паркинги, казват привърженици.

Но според други наблюдатели, нарастващата дейност на индустрията за дървесни пелети всъщност влошава живота на общностите.

Шери Уайт-Уилямсън, директор в организацията за опазване на Северна Каролина, казва, че силно индустриализираният град Клинтън, където същата организация е базирана, е силно засегнат от завода за преработка на дървесни пелети на Enviva. Има неприятна миризма, а и жителите съобщават за шум от дъскорезниците по всяко време, както и за дървени стърготини, заливащи домовете и улиците на хората.

Проучване, публикувано през 2018 г., показва, че съоръженията за пелети са с 50 % по-голяма вероятност да бъдат разположени в общности, където нивата на бедност са високи и поне една четвърт от жителите са цветнокожи.

„Имате съоръжения за смилане на дървета по цял ден всеки ден, до точката, в която местните жители трябва да метат покривите на къщите си и да почистват колите си. Виждате повишена астма“, казва Куаранда от Dogwood Alliance.

„Ако има конкретно притеснение или оплакване, ние винаги го приемаме много сериозно. Разследваме жалбата и предприемаме смекчаващи мерки“, казва Яна Кравцова, изпълнителен вицепрезидент по комуникациите в Enviva. „Живеем и работим в едни и същи общности. Ако нещо се обърка, ще чуем за това."

Индустрия, готова за растеж

В коментар от 2018 г. в Nature Communications Съчингер и колеги изчисляват, че за да се генерират само 2 % повече електроенергия от изгаряне на дърва, светът ще трябва да удвои добива на дървесина.

Природозащитниците се опасяват, че индустрията за дървесни пелети наистина ще продължава да расте, в случай че регламентът относно емисиите от парникови газове не бъде променен.

В рамката на Европейския съюз Fit for 55 за намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г. енергията от биомаса все още се обозначава като въглеродно неутрална.

Но в доклад, публикуван през 2018 г., комисията по изменение на климата на Обединеното кралство заявява, че енергията от биомаса трябва да бъде ограничена.

Страната има договори, удължаващи субсидиите до 2027 г., но когато те приключат, комисията възпрепятства по-нататъшното им използване.

Тези констатации обаче не спират индустрията да се развива.

По-рано тази седмица ръководителят на политиката на ЕС за климата Франс Тимерманс казва, че Европа трябва да разчита на биомаса, за да постигне целите за чиста енергия. А точно преди началото на конференцията, посветена на климата, губернаторът на Луизиана Джон Бел Едуардс посещава електроцентралата Drax, заявявайки, че очаква с нетърпение тя да продължи да работи с потребителите на биомаса.

В югоизточната част на САЩ, от Южна Вирджиния до крайбрежието на Тексаския залив, в момента има 23 съоръжения, преработващи дървета в дървесни пелети, предвидени за Европа. Има предложение за изграждането на още осем в същия район.

Европа се стреми към рязко намаляване на емисиите. И България има проблем

Вижте повече

Европа се стреми към рязко намаляване на емисиите. И България има проблем

Зависимостта на България от въглища разболява нейните граждани. Промяната, чрез преход към възобновяеми енергийни източници, идва, но за мнозина тя не се случва достатъчно бързо.