Който си ляга късно, по-трудно владее емоциите си

Наука

Докато едни вече са в леглото, други още се движат из апартамента и си лягат едва призори.
© Снимка: iStock

Не е чудно тогава, че сутрин трудно се измъкват от леглото - такива ги наричаме сови. Онези пък, които рано си лягат и рано стават, носят названието чучулиги.

Отдавна се водят дискусии дали ранобудните или поспаливите са по-успешни и по-здрави. Изследвания обаче показват, че нощните птици са подложени на по-голям риск от смърт.  Учените предполагат, че тяхната битка срещу вътрешния часовник поражда стрес, защото совите живеят в свят, който е изграден за ранобудните чучулиги. Ново проучване на Хуан Мануел Антунес от Университета на Малага, Испания, показва и друга потенциална слабост на нощните хора. Тези, които си лягат късно и до късно спят, контролират по-зле емоциите си в сравнение с хората, които рано лягат и рано стават.

Галерия | Сънят в снимки

Вижте 18 снимки

В проучването, чиито резултати са публикувани в научното издание Plos one, са участвали 2283 души на възраст от 18 до 60 години. От тях 27,9% са били сови, а 23,3% - чучулиги. Останалите не са пасвали на тези две категории. Антунес е установил, че ранобудните са повече склонни към положително отношение към нещата. Тези хора подхождат към емоционално трудна ситуация с намерението да я променят положително. Ако например шефът им възложи голям проект, те не го възприемат като клопка да се провалят, а като знак, че той има доверие в техните качества.

Галерия | Тайните на съня

Вижте 10 снимки

Совите обикновено постъпват по друг начин, твърди ученият. При тях доминира  негативното състояние, потиснатост,  по-ниска самооценка и по-малка удовлетвореност.  Така се стига до психически проблеми като депресията например. Освен това совите считат, че като са загрижени, това ще им помогне по-добре да решат проблемите и по-добре да работят.

Световен ден на съня

Вижте повече

Световен ден на съня

На 19 март отбелязваме Световния ден на съня.

 Те са убедени, че трябва постоянно да контролират емоциите си и ако не го правят, това е признак на слабост. Възможна причина според Антунес може да е, че естественият ритъм на сън е при тях в постоянен конфликт, например с работното им време.