Кога човекът е опитомил огъня?

Наука Цивилизация

Преди 1 милион години, сочи ново проучването.

© Източник: iStock

Овладяването на огъня отваря пътя към напълно нов свят за ранните хора – от достъп до повече хранителни вещества чрез готвенето (което води по-увеличаване размера на мозъка) през оползотворяването на тъмните часове от денонощието до мигриране на популациите и оцеляването им в по-суров климат, пише Science Alert.

Как и кога се е случило това обаче се загубва във времето, но фрагменти от изгорял материал намекват, че овладяването на огъня може да е започнало преди до 1,5 милиона години. А сега учените използват изкуствен интелект (AI), за да изследват следи от лагерни огньове от раннопалеолитен обект в Израел, датиращи на около 1 милион години.

Идентифицирането на пожари в археологически обекти обикновено се основава на визуални улики като промени на цвета на почвата, обезцветяване или деформации в района.

В новото проучване изследователите използват спектроскопичен „термометър“, който може да открива малки химически промени, анализирани чрез математически алгоритми, които дават информация за камъни и фосили, които са били изложени на силна топлина.

Археологът Зейн Степка от Центъра за археологически науки “Кимел” в Израел (Kimmel Center for Archaeological Science) и колегите му използват този термометър за анализ на кремъчни артефакти, открити в обекта и датирани между 1 милион и 800 000 години.

Артефактите са открити заедно с вкаменелости на животни в жълто-сив пясък, който лежи върху червена глинеста почва. На пръв поглед не се забелязват визуални индикации за използване на огън на мястото.

Но IT термометърът разкрива фини химически сигнатури, подсказващи, че редица каменни инструменти и части от бивни са били нагрети до различни температури, някои надвишаващи 400 °C. Това означава, че те трябва да са били в контакт с пламъци.

Все пак, екипът предупреждава, че не може напълно да се изключи възможността за горски пожар, тъй като обектът се е намирал на открито. Но струпването на сечива и кости на мястото води до предположението, че ранните хоминини всъщност са контролирали огъня.

Само шепа археологически обекти съдържат следи от ранни човешки артефакти заедно с доказателства за опожаряване. Ето защо новото изследване подкрепя тезата, че по това време нашите предци вече са използвали тази мощна технология.

„Повторното изследване на артефакти от ранния палеолит, открити на други места, включително в Леванта (историко-географски термин за обозначаване на обширна територия в Източното Средиземноморие), може да разшири нашето пространствено-времево разбиране за връзката между ранните хоминини и огъня“, пише екипът в доклада си.

Древни гени разкриват по-сложен произход на ранните земеделци

Вижте повече

Древни гени разкриват по-сложен произход на ранните земеделци

Земеделието промени нашия свят и продължава да го прави и днес, както за добро, така и за лошо.