Клиника за диви пациенти

Природа България

Спасителният център на "Зелени Балкани" в Стара Загора е единственият, който приема пострадали животни от цяла България. След лечението много от пациентите се завръщат сред природата.
© от Мария Кондакова, снимки: Димитър Градинаров

Галерия | Клиника за диви пациенти

Вижте 9 снимки

Преди петнайсетина години никой не би предположил, че в покрайнините на Стара Загора ще се появи специализирана ветеринарна клиника за диви животни. Началото поставили няколко младежи от природозащитната организация „Зелени Балкани", които не разполагали с почти никакви средства, но много искали да помагат на пострадали птици. „За първите спасителни акции ползвахме апартаментите си в града - разказва Ивайло Клисуров, един от основателите на Центъра за диви животни, днес негов директор. - Разбира се, тези условия не бяха подходящи и идеята да създадем специализиран център дойде съвсем логично. Ветеринарният техникум в града ни предостави сграда, а след това спечелихме и първото си финансиране по проект - от Регионален екологичен център - Будапеща. Разчитахме на помощта на „Зелени Балкани", както и на доброволци от ветеринарния техникум и ветеринарния институт. Естествено в началото имахме малко животни и не бяхме много известни."

Днес Спасителният център на „Зелени Балкани" в Стара Загора е единственият, който приема пострадали животни от цяла България. Създаден предимно от орнитолози, той работи главно с птици, които по цял свят са и най-уязвими от човешкото влияние. Голяма част от тях са от редки и защитени видове - орли, лешояди, соколи, мишелови, ястреби, блатари, сови, чапли, пеликани и много други. Доброволни сътрудници в десетки населени места в България приемат сигнали за пострадали животни и се грижат за транспортирането им до центъра. Регионалните инспекции по околната среда и водите са отговорни за изпращането на защитени видове. „Шофьорите от междуградските автобусни линии вече ни познават добре - смее се Ивайло. - Не разполагаме с достатъчно коли и сътрудници, за да превозваме сами всички животни, затова използваме техните услуги."

Август 2007

Вижте повече

Август 2007