Клиника в края на града (от брой август 2007)

България

 Спасителният център на "Зелени Балкани" в Стара Загора е единственият, който приема пострадали животни от цяла България. След лечението много от пациентите се завръщат сред природата.

Преди петнайсетина години никой не би предположил, че в покрайнините на Стара Загора ще се появи специализирана ветеринарна клиника за диви животни. Началото поставили няколко младежи от природозащитната организация „Зелени Балкани", които не разполагали с почти никакви средства, но много искали да помагат на пострадали птици. „За първите спасителни акции ползвахме апартаментите си в града - разказва Ивайло Клисуров, един от основателите на Центъра за диви животни, днес негов директор. - Разбира се, тези условия не бяха подходящи и идеята да създадем специализиран център дойде съвсем логично. Ветеринарният техникум в града ни предостави сграда, а след това спечелихме и първото си финансиране по проект - от Регионален екологичен център - Будапеща. Разчитахме на помощта на „Зелени Балкани", както и на доброволци от ветеринарния техникум и ветеринарния институт. Естествено в началото имахме малко животни и не бяхме много известни."

Прочети целия материал