Климатични промени

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

През последните 100 години средната температура на земната повърхност се е повишила с 0,8°С, а 2017 г. беше една от най-горещите, за които има данни.

Ако този процес продължи, ледниците и полярните шапки ще се стопят и покачването на морското ниво ще застраши крайбрежните райони. А глобалното затопляне ще породи и други промени в климата – по-тежки засушавания, по-силни урагани и промени във ветровете и океанските течения. Всичко това заедно се нарича климатични промени. От NG Kids ще научиш как да спасиш Земята от промените в климата.

Август 2018

Вижте повече

Август 2018