Китайският Велик канал

Цивилизация

Огромният строителен проект свързва Северен и Южен Китай вече 1400 години. Ползва се до ден-днешен.
Текст: Иън Джонсън; снимки: Майкъл Ямашита
Текст: Иън Джонсън; снимки: Майкъл Ямашита

Галерия | Китайският Велик канал

Вижте 19 снимки

Ба
ржите по Великия канал нямат напудрени имена, нито банални мъдрости, изписани на кърмата. Вместо това по бордовете им са отпечатани букви и цифри. Този несантиментален подход навежда на мисълта за нещо маловажно, но порещите Великия канал баржи вече 14 века свързват Китай в едно цяло, като пренасят зърно, войници и идеи между икономическите средища на юг и политическите столици на север.

Джу Сълей - или Стария Джу, както го наричат всички - запали двата дизелови двигателя на своята чисто нова баржа „Лу-Дзинин-Хуо 3307" край северния град Дзинин. Беше 4,30 ч сутринта и Стария Джу се надяваше да изпревари останалите екипажи. Само че когато погледнах към брега, забелязах, че дърветата вече не се движат. С изненада видях други баржи да ни задминават. В този момент радиостанцията се пробуди с пращене.
„Какви ги вършиш, Стари Джу? - през смях попита капитан на друга баржа. - Пропусна канала!"

Бяхме заседнали. Стария Джу присви ядно очи. Беше прекарал на сушата шест месеца, за да надзирава строежа на баржата, а сега в бързането беше подценил Великия канал с неговите коварни течения и ръкави, които се затлачват. Намусено посегна към микрофона и потърси съвет.
Май 2013

Вижте повече

Май 2013