Какво знаем и какво не знаем за цар Иван Асен II

България

Царуването на бележития владетел, при когото Второто българско царство достига най-голямото си териториално разширение, политическа и военна мощ, е сравнително добре познато от историческите източници. И все пак дали знаем всичко за Иван Асен II?

Със сигурност – не, защото спорните въпроси и „загадки“ не са една и две. А дори и наглед „ясни“ дати, каквито са началото и краят на неговото царуване, при по-внимателен прочит получават отговори, различни от общоприетите.

„Ве­ликият и бла­го­чес­тив цар Иван Асен, си­нът на ста­рия цар Асен, който изпитваше голяма любов към Бога, прос­ла­ви и прос­ве­ти Бъл­гар­с­ко­то цар­с­т­во по­ве­че от всич­ки бъл­гарски ца­ре преди него, като създаде манастири и украси много със злато и бисер, и скъпоценни камъни всички свети и божествени църкви, и ги дари с много дарове (…) и с голямо желание се зае да възстанови патриаршията на Българското царство…“

Такава е оценката за цар Иван Асен II в Синодика на Българската патриаршия (т.нар. Борилов синодик) в последната му редакция, извършена от патриарх Евтимий в края на XIV в. Царуването на бележития владетел, при когото Второто българско царство достига най-голямото си териториално разширение, политическа и военна мощ, е сравнително добре познато от историческите източници. И все пак дали знаем всичко за Иван Асен II? Със сигурност – не, защото спорните въпроси и „загадки“ не са една и две. А дори и наглед „ясни“ дати, каквито са началото и краят на неговото царуване, при по-внимателен прочит получават отговори, различни от общоприетите.

Юни 2021

Вижте повече

Юни 2021