Какво трябва да знаем относно преговорите за климата в Париж

Околна среда

Над 130 световни лидери. Около 40 000 човека. Следващите две седмици ще бъдат решаващи за бъдещето на планетата ни.
Вятърни турбини в Германия, разположени около енергийна централа, захранвана с въглища.
Снимка: Лука Локатели, National Geographic
Вятърни турбини в Германия, разположени около енергийна централа, захранвана с въглища. Снимка: Лука Локатели, National Geographic

Какво представляват преговорите в Париж? Защо се организират? Кой присъства?

Представители от 195 страни и държавите от Европейския съюз, в това число над 130 държавни глави, се събират с мисията да ограничат парниковите газове, преди те да са нанесли опасна и необратима вреда на планетата. Учените предупреждават, че ако позволим температурите да се покачат с над 2 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната ера, може да предизвикаме опустошителни промени в климата. Немалко експерти са скептични, че все още можем да овладеем  глобалното затопляне, а накои смятат, че дори два градуса са рискови, и наричат подобен таван „опасен и безразсъден“. 

Защо да се интересувам от случващото се там?

Малко са срещите, които имат потенциала да повлияят на цялата планета. Тази е една от тях. С покачването на въглеродните емисии от изкопаеми горива се покачва и морското равнище, което застрашава крайморските градове. Ураганите и други подобни природни бедствия зачестяват и стават все по-жестоки. Покачващите се температури застрашават реколтата и водните запаси. Топенето на леда в полярните райони променя местообитанията на животните. Растенията и животните мигрират на нови места, появяват се нови болести, някои от които ще стигнат и до човека.

 Как се стигна до тази среща?

Срещата в Париж е резултат от глобално споразумение, подписано през 1992 г. Всяка година (от 1995 до днес) се срещат представители на заинтересованите страни, но не успяват да стигнат до глобален план за намаляване на въглеродните емисии. Първото споразумение, Протоколът от Киото (в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата), беше подписано през 1997 г. и ратифицирано от почти всички страни през 2005 г., в това число и от България, която се задължи да намали количеството вредни емисии с 8%. Единствената страна, която отказа да приеме протокола, беше САЩ. След това в Копенхаген се стигна до споразумението, че трябва да се сложи край на покачващите се температури, но нямаше реални планове как да се намалят емисиите.

 

Дим от горящи дървета се стели над амазонките тропически гори в Бразилия. Обезлесяването и изсичането – втората по ред причина за парниковите газове в световен мащаб – ще бъдат ожесточено обсъждани по време на преговорите в Париж.

Снимка: Джордж Стайнмец, National Geographic Creative

 

 

Останки на полярна мечка, открити навътре в сушата на остров Гренландия. Малко са местата по света, които се менят толкова бързо, колкото полярните райони заради покачването на температурите и отдръпването на ледовете през лятото.

Снимка: Роби Шон, National Geographic Creative

 Подобни материали

Биогоривата вредят на околната среда

Австралия ще складира отработените газове ... под земята

Пазарът на въглеродни емисии може да носи милиарди за бедните

Китай изпреварва САЩ като замърсител