Как убиваме реките си

Природа Околна среда

През последните десетилетия хората са изпомпили билиони литри подпочвени води. Резултатът: „бавно пресушаване“ на хиляди речни екосистеми.
Поток в Атакама -  една от най-безводните и най-сухите на пустини на Земята
Снимка:Chelo Montero, National Geographic Your Shot
Поток в Атакама - една от най-безводните и най-сухите на пустини на Земята Снимка:Chelo Montero, National Geographic Your Shot

от Alejandra Borunda, National Geographic

Под повърхността на Земята, във водоносните й хоризонти, има скрита повече вода отколкото във всеки друг източник, ако не броим ледниците. Тази подпочвена вода играе изключително важна роля за реките в световен мащаб – от Сан Педро, САЩ до Ганг, Индия – тъй като ги подхранват, дори когато поради сушата нивото им спадне.

Галерия | Пресъхващи реки - галерия

Вижте 14 снимки

През последните десетилетия обаче хората са изпомпили билиони литри от тези подземни резервоари. Резултатът, според проучване публикувано наскоро в Nature, е „бавно пресушаване“ на хиляди речни екосистеми навсякъде по света. Вече между 15 и 21 проецента от речните басейни,  от чиито подпочвени води се черпи, са с критични нива, казват авторите и до 2050 г. този брой ще скочи до между 40 и 79 процента.

Това означава, че водата в стотици реки и потоци ще намалее дотолкова, че флората и фауната в тях ще бъдат застрашени.

Подпочвената вода е скритото „скеле“ крепящо днешния живот на Земята. В световен мащаб около 40% от храната, която отглеждаме, се полива с вода извлечени изпод земната повърхност. Но много от водоносните хоризонти от които тя се извлича са се образували в продължение на хиляди години. Голяма част от водата сега се добива много по-бързо, отколкото може да се възстанови.

Ефектите от прекаленото изпомпване обаче се виждат след години, ако не и десетилетия. Промените във валежите се виждат незабавно и имат видим ефект върху дебита на реката, обяснява Гретчен Милър, хидролог и инженер в Texas A&M University: когато вали силно реките преливат. Но подпочвените са скрити: на промените им трябва повече време, за да се проявят и то не винаги там, откъдето са били извлечени.