Изрисуваха фасадата на СУ „Доктор Петър Берон“ в Свиленград със защитен вид

България

Графитът представя един от най-редките видове птици в България и емблематичен вид за района - белошипата ветрушка.
© Снимка: greenbalkans.org
tion class="main-part"> Инициативата е част от проект на Зелени Балкани "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти", който цели да популяризира най-голямата в света екологична мрежа - европейската, от която част е и България.

Белошипата ветрушка е един от видовете, предмет на опазване в европейската мрежа. До неотдавна той беше изчезнал за страната вид. Той се „завърна“, след започване на консервационна програма на Зелени Балкани, реализирана в периода 2013 – 2017г. по проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в Блгария“ LIFE11 NAT/BG/360,   съвместно с испанската организация Dema и немската организация EURONATUR. Днес, белошипите ветрушки наброяват до 40 двойки, които гнездят в Модула за адаптация в село Левка.

Изпълнители на проекта са екипът на "140 идеи" (Венцислав Йосифов, Иво Илиев) - едни от известните графити артисти в страната.

Предстои изрисуването на още едно училище в Свиленград, а именно I ОУ „Иван Вазов“. Двете училища са първите от поредицата сгради в пет града, които ще бъдат изрисувани с емблематични за съответните региони видове от европейско природозащитно значение. Сред тях е и сградата на EVN в Пловдив, като още се уточняват сградите, които да бъдат изрисувани във Варна, Стара Загора и Бургас.