Изгубеният свят

Околна среда

В хода на историята потопи, горски пожари, земетресения и вулкани – както и експанзивни цивилизации и завоевателни армии – трайно са променяли съкровени пейзажи и са разстройвали цели общества.

Индустриалната революция докарала по-всеобхватни промени в пейзажа с разпростирането на избуялите метрополии, железопътни линии и заводи. В наши дни най-величествените гледки биват опустошени, често с безхаберие и варварство, които човек не би очаквал от една цивилизована нация. Такава е природата на нашия динамичен вид – да променя ландшафта с оглед своите нужди и желания, но мащабите и темповете на XXI в. са безпрецедентни. Докато броят ни стремително наближава осем милиарда, хората променят планетата повече в сравнение с който и да било друг момент в документираната история. Всички места, които сме обичали, се променят, а емоцията, която това поражда у нас, е „нещо като носталгия“.

Април 2020

Вижте повече

Април 2020