Изчезващите американски жерави

Природа Околна среда

От някога процъфтяващата популация на американските жерави днес е останало ято от 300 птици.

Галерия | Изчезващите американски жерави

Вижте 12 снимки

Американският жерав често е считан за символ на изчезващите видове и сочен като успешен пример на възвръщане на хабитатите.

Той е висок около 1,5 метра и размаха на крилете му стига 2 метра. Това е най-високата птица в Северна Америка, която живее в природата до 20 години.

Американските жерави съществуват от 60 милиона години и са един от малкото оцелели представители на мега фауната на плейстоцена.

През 1941 г. броят на тези едри, величествени птици значително спада. Остават едва 16 птици и шансовете за оцеляването им изглеждат малки.  

Благодарение на общите усилия на природозащитниците, работещи с Американската и Канадската правителствени агенции и неправителствени организации, през 1970-те броят на птиците се покачва до 60.

На 18 май по традиция се отбелязва денят на американския жерав - той насочва вниманието на обществеността към заплахите пред които се изправят тези уникални птици и усилията, полагани за тяхното спасяване.

Днес американският жерав продължава да бъде една от най-редките птици в света.  Макар броят им да продължава да расте, Международният съюз за защита на природата  все още ги счита за застрашени.