Историята на Акага

Цивилизация България

Какво означава надежда за една птица? Нищо! Тя просто разперва криле, вярва в себе си и започва да лети – хиляди километри

Галерия | Историята на Акага

Вижте 14 снимки

Или по-точно – по 5275 км в продължение на 35 дни със средна скорост 172 км на ден, като при определени метеорологични условия развива над 80 км/ч и прелита над 500 км за един ден.

Ние, хората, имаме надежди, че след като нещата много сериозно са се объркали, все пак съществува някакъв начин да ги поправим.

„Нова надежда за египетския лешояд“ е международен LIFE проект, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Дейностите у нас се извършват в рамките на проекта от екип на Българското дружество за защита на птиците и „Зелени Балкани“. Проектът цели да запази една величествена птица занапред, защото без най-съвестните чистачи на природата картинката ще стане доста мръсна, а и заразна за нас самите.

Ето че идва мястото да споменем младата летяща героиня – Акага. Защо точно тя? А не Бояна, Поля или пък Пентелей, които също участваха в приложен за първи път у нас метод. И останалите птици се справиха отлично, но Акага прояви забележителна смелост, която вдъхнови всички участници в проекта.

Галерия | Завръщането на лешоядите

Вижте 13 снимки

В рамките на „Нова надежда за египетския лешояд“ бяха приложени три метода за освобождаване на египетски лешояди, излюпени в зоопаркове, с което се цели подсилване на популацията на вида – забавено освобождаване, осиновяване от диви приемни родители и изкуствено гнездо (хак). Целта е чрез всеки един метод да бъдат освободени по 10 млади птици в един и същи район – Източните Родопи. На база на резултатите, получени при тестването им, ще бъде намерен най-добрият подход за прилагане на програма за възстановяване на вида на Балканите.

Това е пилотен за България опит за пускане в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, по метода на забавеното освобождаване. Методът се прилага успешно вече години наред в Израел. Този подход залага на допускането, че птиците имат достатъчно време да натрупат житейски опит при намиране на храна и да влязат в добра физиологична кондиция, преди да поемат предизвикателната миграция на юг – голяма част от младите египетски лешояди загиват по време на първата си миграция към Африка.

Тукан се излюпи за пръв път в Столичния зоопарк

Вижте повече

Тукан се излюпи за пръв път в Столичния зоопарк

За пръв път в Столичния зоопарк и като цяло – в България, се излюпи яйце на двойката редки птици тукан.

Стартът на пилотната програма бе даден през март 2018 г. в Източни Родопи от екип на БДЗП и „Зелени Балкани“ с първия метод – забавено освобождаване. Четири млади птици – Акага, Бояна, Поля и Пентелей, излюпени и отгледани в зоопарковете в Прага и Йерез, Испания, се подготвяха близо два месеца за живот в дивата природа в специална адаптационна волиера.

След освобождаването им на 16 май 2018 г. птиците бяха маркирани със сателитни предаватели и се адаптираха успешно към околната среда. 10 дни след пускането лешоядчетата започнаха уверено да се справят с живота сред дивата природа, да се хранят, да летят умело, да избират подходящи и недостъпни места за нощуване и да се адаптират към настроенията на другите птици в района – белоглави, черни, египетски лешояди, черни кани, врани, гарвани.

Първият, който се осмели да напусне волиерата, бе най-доминантният лешояд от четирите птици, кръстен Поля, на името на момичето, което месеци наред бдя над тях, храни ги и ги подготвяше за живот в дивото. След Поля излетя Акага – вторият по доминантност лешояд, а към 17 часа и третият – Бояна. На следващата сутрин волиерата напусна и Пантелей-Йерез, който пристигна от зоопарка в Йерез и се присъедини към другите три птици две седмици по-късно.

Единственият лешояд, който обаче направи далечно странстване, беше Акага. На 20 май 2018 г. тя напусна района на освобождаване и следващите два дни изследваше Източните Родопи, като измина близо 200 км. Тук може да видите 3D визуализация на придвижванията на Акага:

https://doarama.com/view/2165608

https://doarama.com/view/2165633

На 22 май 2018 г. Акага се завърна и веднага кацна да се храни в близост до площадката. От момента на освобождаване никоя от птиците не се е връщала при волиерата. Подвигът на Акага обаче продължи и изуми всички…

На 25 август 2018 г. лешоядът напусна мястото на своето освобождаване в Източни Родопи и достигна Истанбул. След това се отправи на юг до Дарданелите и продължи към Южна Турция.

На Антасанския полуостров, вместо да пресече близкия Кипър – маршрут, смъртоносен за лешоядите, Акага прелетя около силно застроения бряг край залива Анталия и се издигна край град Джейхан – мястото, където екипът на проекта извършва преброяването.

Драстично намалява балканската популация на египетския лешояд

Вижте повече

Драстично намалява балканската популация на египетския лешояд

Изследване на специалисти от България, Сърбия, Албания, Турция и Македония установява, че популацията на египетския лешояд (Neophron percnopterus) на Балканския полуостров през последните 30 години е...

Така след като измина 1200 км, съдбата се усмихна на всички участници и срещна младия лешояд с екипа, който следи миграционния му път на мястото му за нощувка на стълб близо до Джейхан. На следващия ден Акага прелетя над главите им на една от точките за наблюдение при Саримазъ. След това за по-малко от три дни измина 700 км на юг с невероятните 70 км в час и достигна до Саудитска Арабия.

Но нека се върнем изначално към корена, бързата асоциация с името на смелата птица се свързва с българска джаз фънк банда, която през годините ни е радвала с музиката си.

Всъщност в името Акага се разчита прабългарския код. Това е прабългарско женско име, което се асоциира с издигам, небе, аристократ… Но ако трябва да е с една дума, означава „достойна“.

Такава е птицата Акага, пример и вдъхновител за всички нас. В момента тя продължава да се намира в района на Афар в Етиопия. Всеки може онлайн да следи придвижванията на Акага тук: http://www.lifeneophron.eu/#transmitters