Историята като пропаганда

От редактора

ноември 2021 | от редактора Красимир Друмев

Днешните наши пенсионери несъмнено добре си спомнят, че историята, която изучавахме в гимназията, пък и в началните класове, си беше чиста проба идеология. Фактите бяха внимателно пресявани, но не те бяха водещи, а тяхната интерпретация. Тя трябваше да обслужва политическите интереси на авторитарния режим. Още повече, че това бяха години на постоянен недостиг дори на стоки, както им казвахме, от първа необходимост. Дефицитът трябваше да бъде заместен от патриотични пориви и обещания за велико бъдеще. Тук исторически писания, филми и пиеси трябваше да играят важна роля за напомпване на национално самочувствие. И ето че мераклията за царската корона Ивайло беше обявен за водач на първото в света антифеодално въстание, а пък първо в света антифашистко въстание се оказаха събитията от 1923 г. Разбира се, кървавият атентат в църквата „Света Неделя“ беше обявен за героичен, а жертвите му – за народни врагове.

Историята като пропаганда. Как това се прави научавахме, разбира се, от съветските колеги. И до днес пазя луксозна десеттомна „Мировая история“, която почти не става за четене, защото идеологическите постулати и коментари в нея са засенчили събитията и обществените процеси. А онези истински учени, които търсеха и намираха истината, макар и представена доста плахо, бяха обявявани за буржоазни и трудно или почти невъзможно бе да продължат да работят.

И все пак от онова време изминаха доста години и дори десетилетия и е любопитно да погледнем ситуацията днес. Промяната е огромна, сякаш живеем в друг свят. Историците имат пълна свобода да търсят, да анализират и коментират и все пак... При все това написаното от някои от тях, дори национално известни, носи доста силен отпечатък на идеологическо предубеждение. Толкова силно е при едно или друго академично име, та като чета текста, вече знам кой е авторът, без да съм видял името му. В този смисъл продължаваме да имаме леви и десни историци.

Не искам да съдя никого, всеки има право на пристрастия, но свободата, на която днес науката се радва, има и друго име. А то е Отговорност.

Ноември 2021

Вижте повече

Ноември 2021