Грижовните прилепи

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Здрачът се прокрадва в гора в Източна Австралия. Една сивоглава летяща лисица излита в небето заедно с хиляди други прилепи от нейната колония. Търси си вечеря.

Носи се километри наред на кожестите си криле с размах почти 1 м. От време на време тя се спуска и смуче нектар от цветовете на дърветата. Лети внимателно, тъй като вози важен пътник – своето новородено бебе. От NG Kids ще научиш как гигантските прилепи летящи лисици се грижат за малките си.

Октомври 2017

Вижте повече

Октомври 2017